องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 214 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 3 ก.ค. 2567 ]4
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ [ 1 ก.ค. 2567 ]3
3 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ [ 10 มิ.ย. 2567 ]2
4 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 7 มิ.ย. 2567 ]9
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ [ 4 มิ.ย. 2567 ]10
6 หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) ศพด. 3-5 ปี 2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]2
7 หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) ศพด. ต่ำกว่า 3 ปี 2567 [ 23 พ.ค. 2567 ]2
8 SAR ฉบับสมบูรณ์ 66 [ 23 พ.ค. 2567 ]5
9 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ค. 2567 ]19
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 18 มี.ค. 2567 ]36
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 12 ก.พ. 2567 ]18
12 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 27 ธ.ค. 2566 ]28
13 รายงานข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]3
14 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่านางแนว [ 28 ก.ย. 2566 ]2
15 การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาด้านผู้สุงอายุ [ 17 ส.ค. 2566 ]6
16 หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) ศพด. 3-5 ปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]3
17 หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง) ศพด. ต่ำกว่า 3 ปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]5
18 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 [ 8 พ.ค. 2566 ]45
19 สรุปผลการดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว ประจำปีการศึกษา 2565 [ 27 เม.ย. 2566 ]5
20 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ปี 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]59
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11