องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 185 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 27 ม.ค. 2566 ]0
2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 27 ม.ค. 2566 ]0
3 การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]13
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง [ 4 ม.ค. 2566 ]4
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม [ 4 ม.ค. 2566 ]4
6 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผน ปี 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]4
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]4
8 ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 พ.ย. 2565 ]40
9 ประกาศรายรับรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]44
10 เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]36
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 21 ต.ค. 2565 ]37
12 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ [ 21 ต.ค. 2565 ]36
13 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 4 ต.ค. 2565 ]45
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]34
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]31
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]29
17 การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]45
18 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 19 ส.ค. 2565 ]62
19 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2565 ]68
20 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2565 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10