องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 42]
 
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2565 ณ ส...[วันที่ 2022-10-23][ผู้อ่าน 51]
 
  กิจกรรมการวันธงชาติไทย 28 กันยายน 2565[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 72]
 
  แห่เทียนเข้าพรรษา อบต.ท่านางแนว ปี 2565[วันที่ 2022-07-17][ผู้อ่าน 153]
 
  9 ก.ค. 2565 ทอดผ้าป่า[วันที่ 2022-07-09][ผู้อ่าน 131]
 
  ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อเพิ่มเติมแผน ปี 2565[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 138]
 
  ประชาสัมพันธ์ประชาคมท้องถิ่น ปี 2564[วันที่ 2021-01-15][ผู้อ่าน 100]
 
  งานประเพณีบุญคุณลานอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2562 [วันที่ 2019-02-15][ผู้อ่าน 1022]
 
  งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 [วันที่ 2019-01-14][ผู้อ่าน 370]
 
  กิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการสักการะ ร.5 ในวันที่ ...[วันที่ 2018-10-23][ผู้อ่าน 676]
 
  กิจกรรม 13 ต.ค. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที...[วันที่ 2018-10-18][ผู้อ่าน 742]
 
  กิจกรรมวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย[วันที่ 2017-09-28][ผู้อ่าน 986]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9