องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
71 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนน้ำเสียไม่มีที่ระบายขังข้างถนนทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น ม.8 [ 12 ม.ค. 2560 ]
72 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 8 สายข้างหนองตะกร้า [ 12 ม.ค. 2560 ]
73 การกำหนดราคากลางโครงการปรับเกลี่ยแต่งคันดินทางถนนดินเดิม จำนวน 7 สาย [ 28 ธ.ค. 2559 ]
74 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนรอบหนองฝายคึกฤทธิ์แก้ไขปัญหาพื้นที่ราษฎรถูกน้ำท่วม [ 9 ธ.ค. 2559 ]
75 ประกาศกำหนดราคากลางประปา หมู่ที่ 4 [ 13 ต.ค. 2559 ]
76 ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประปา หมู่ 6 [ 13 ต.ค. 2559 ]
77 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลงลูกรังภายในตำบล [ 13 ต.ค. 2559 ]
78 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลโดยใช้่หินคลุก [ 13 ต.ค. 2559 ]
79 การกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการวางท่อน้ำ ม.6 [ 16 ก.ย. 2559 ]
80 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ 5 [ 21 ก.ค. 2559 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15