องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ 
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
[ ดูทั้งหมด ]Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 7 คน
อาทิตย์นี้ 22 คน
เดือนนี้ 44 คน
ปีนี้ 157 คน
ทั้งหมด 3691 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (07-02-58)


  กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว ประจำปี 2559
      

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว ประจำปี 2559

 
  กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าน...
  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559
  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
  โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน
  โครงหารรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาที่อยู่อาศัยและสิ่...
  โครงการแจกเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนตำบลท่านางแนว ต้าน...
  จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
  งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ร่วมกิจกรรมวันแม่แห...
  กิจกรรมปลูกต้นคูณ
   
ท่านมีความคิดเห็นยังไงเกียวกับการบริการของพนักงานส่วนตำบล
ดีมาก
ดี
ป่านกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.