องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

 
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ
[ ดูทั้งหมด ]-กำลังปรับปรุง-


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
       คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว พนักงานส่วนตำบลตำบล ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราชการ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย
 
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
  กิจกรรมถวายอาลัย
  ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกีบรติ 84 พรรษา
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ...
  เดินรณรงค์ออกเสียงประชามตื ร่างรัฐธรรมนูญ
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ร่วมกันทำบ...
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแน...
  กิจกรรม สสส.โครงการกีฬากับธรรมพระครูนำทัพนักกีฬารุ...
   
ท่านมีความคิดเห็นยังไงเกียวกับการบริการของพนักงานส่วนตำบล
ดีมาก
ดี
ป่านกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.