องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 [ 29 พ.ค. 2563 ]
2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านน้ำซับ ม.7 [ 29 พ.ค. 2563 ]
3 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรัง บ้านหนองกุง .6 [ 29 พ.ค. 2563 ]
4 กำหนดราคาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำอุปโภค - บริโภค บ้านโนนเขวา หมู่ 1,10 [ 26 พ.ค. 2563 ]
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายขก.ถ.113-10 และ ขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวาไปหาบ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2563 ]
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก สาย ขก.ถ.113-10 และขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไปหา บ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 มี.ค. 2563 ]
7 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ.113-10 และ ขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไป บ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2563 ]
8 กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ.113-10และ ขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไปบ้าน โพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2563 ]
9 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]
10 กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 และบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 [ 2 มี.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15