องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่านางแนว จำนวน 3 โครงการ [ 30 ต.ค. 2563 ]
2 ราคากลางงานก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]
3 ราคากลางงานก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]
4 ราคากลางงานก่อสร้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (แนวคิดธนาคารรน้ำใต้ดินระบบปิด)บ้านท่านางแนว หมู่ 9 สถานที่ จากบ้านนายบุญสวน กองแก้ว [ 21 ก.ย. 2563 ]
5 ราคากลางงานก่อสร้าง (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 โครงการลานกีฬา) [ 17 ก.ย. 2563 ]
6 การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 [ 29 พ.ค. 2563 ]
7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านน้ำซับ ม.7 [ 29 พ.ค. 2563 ]
8 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรัง บ้านหนองกุง .6 [ 29 พ.ค. 2563 ]
9 กำหนดราคาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำอุปโภค - บริโภค บ้านโนนเขวา หมู่ 1,10 [ 26 พ.ค. 2563 ]
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายขก.ถ.113-10 และ ขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวาไปหาบ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2563 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15