องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ประปาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2563