องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก สาย ขก.ถ.113-10 และขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไปหา บ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย ขก.ถ.113-10และขก.ถ.113-11  บ้านโนนเขวาไปหาบ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,86,922.64 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหม่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2563