องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ.113-10และ ขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไปบ้าน โพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ.113-10และ ขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไปบ้าน โพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2563