องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายขก.ถ.113-10 และ ขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวาไปหาบ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ได้ดำเนินการออกประกาศ เมื่อวันที่  23  มีนาคม  2563 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  รหัสทางหลวง  ขก.ถ 113-10 และ ขก.ถ. 113-11 สายบ้านโนนเขวา ไปหา บ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-biding) นั้น
ผู้เสนอราคาชนะ ได้แก่ หจก.สวรรค์ส่งมาเกิด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2563