องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 และบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท่านางแนว ม.8 และบ้านโนนเขวา ม.10 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จากไฟล์แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2563