องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 ราคากลางคำนวณ  ณ วันที่  29  พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 252,600.- บาท รายละเอียดตามไฟล์แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563