องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


กำหนดราคาโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำอุปโภค - บริโภค บ้านโนนเขวา หมู่ 1,10

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้กำหนดราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำอุปโภค - บริโภค บ้านโนนเขวา หมู่ 1,10 ณ วันที่  26 พฤษภาคม  2563  รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จากไฟล์แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2563