องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรัง บ้านหนองกุง .6

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรัง บ้านหนองกุง .6  คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 220,066.19  บาท

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563