องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านน้ำซับ ม.7

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านน้ำซับ ม.7 เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2563 เป็นเงิน 243,097.39 บาท  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2563