องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 [ 29 ก.ย. 2563 ]
2 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 63 [ 9 ก.ย. 2562 ]
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.ย. 2562 ]
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 [ 19 ก.ย. 2561 ]
6 ข้อบัญญัตืงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 19 ก.ย. 2560 ]
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 23 ก.ย. 2559 ]
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559 [ 28 ก.ย. 2558 ]