องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2561