องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


ข้อบัญญัตืงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขอประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงยประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดสามารถดาวโหลดได้จากไฟล์แนบ

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.ย. 2560