องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 มัผลบังคับใช้ ณ  วันที่ 1  ตุลาคม  2560 สามารถดาวโหลดดูได้จากเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2559