องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
61 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.2 [ 20 ก.ย. 2560 ]
62 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจร ดินลูกรังจากปัญหาน้ำท่วมขังที่ลุ่มบางตอน จำนวน 8 สาย [ 3 ส.ค. 2560 ]
63 ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการขุดบ่อทิ้งขยะประจำตำบล [ 14 ก.ค. 2560 ]
64 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวลูกรัง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 [ 29 พ.ค. 2560 ]
65 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการงานท่อประปาหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 [ 5 พ.ค. 2560 ]
66 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 25 เม.ย. 2560 ]
67 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วบระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 เม.ย. 2560 ]
68 ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการเดินท่อเมนประปา บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 [ 27 มี.ค. 2560 ]
69 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ประมูลซื้อรถยรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน โดยการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 มี.ค. 2560 ]
70 ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 [ 6 ก.พ. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15