องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
51 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก ถ.113-09 สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว - บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 ตำบลท่านางแนว [ 14 ธ.ค. 2560 ]
52 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าท่านางแนว หมู่ 2 และ หมู่ที่ 8 [ 12 ธ.ค. 2560 ]
53 กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนกรึตเสริมเหล็ก หมู่่ 3 ไปบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2560 ]
54 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 [ 1 ธ.ค. 2560 ]
55 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก [ 28 ก.ย. 2560 ]
56 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวลูกรัง ม.7 [ 22 ก.ย. 2560 ]
57 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.6 [ 22 ก.ย. 2560 ]
58 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 3 สาย [ 22 ก.ย. 2560 ]
59 กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวลูกรัง ม.6 [ 20 ก.ย. 2560 ]
60 โครงการก่อสร้างถนน คศล. ม.8 [ 20 ก.ย. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15