องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 การกำหนดราคากลาง "การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกบุคลากรระบบอัดท้ายขนาด 6 ล้อ" [ 26 พ.ย. 2561 ]
32 โครงการซ่อมแซมถมที่ลุ่มบางตอนถนนลูกรัง หมู่ 2 [ 21 ส.ค. 2561 ]
33 โครงการซ่อมแซมระบบกรองน้ำผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 8 [ 21 ส.ค. 2561 ]
34 ซ่อมแซมถมที่ลุ่มบางตอนถนนลูกรัง ม.3 [ 21 ส.ค. 2561 ]
35 ซ่อมแซมถมที่ลุ่มบางตอนถนนลูกรัง ม.6 [ 21 ส.ค. 2561 ]
36 ระบบประปาผิวดิน ม.3 [ 21 ส.ค. 2561 ]
37 โครงการคลองส่งน้ำแบบคอนกรีต บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 [ 1 ส.ค. 2561 ]
38 โครงการคลองส่งน้ำแบบคอนกรีต บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 10 [ 1 ส.ค. 2561 ]
39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 ตำบลท่านางแนว [ 18 ก.ค. 2561 ]
40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 ตำบลท่านางแนว [ 18 ก.ค. 2561 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15