องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 การกำหนดราคาโครงการขยายเขตน้ำประปาบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด [ 18 ก.ย. 2562 ]
22 การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะเดิม และก่อสร้างถนนดินทางเข้า [ 13 ก.ย. 2562 ]
23 กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถมที่ล่มบางตอนถนนลูกรังภายในตำบลท่านางแนว ทั้ง 10 หมู่บ้าน [ 13 ก.ย. 2562 ]
24 กำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.9 สายบ้านนายสนิท [ 12 มิ.ย. 2562 ]
25 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 [ 11 มิ.ย. 2562 ]
26 กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน ม.1 [ 11 มิ.ย. 2562 ]
27 การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อประชาชนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม [ 10 พ.ค. 2562 ]
28 การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 2 พ.ค. 2562 ]
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ ด้วยวิธี ประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 เม.ย. 2562 ]
30 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ [ 28 ม.ค. 2562 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15