องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก สาย ขก.ถ.113-10 และขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไปหา บ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 23 มี.ค. 2563 ]
12 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ.113-10 และ ขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไป บ้านโพนงาม ตำบลท่านางแนว ด่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2563 ]
13 กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก.ถ.113-10และ ขก.ถ.113-11 บ้านโนนเขวา ไปบ้าน โพนงาม ตำบลท่านางแนว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2563 ]
14 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]
15 กำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 และบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 [ 2 มี.ค. 2563 ]
16 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัววี บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 ตำบลท่านางแนว [ 14 ก.พ. 2563 ]
17 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวเลิง ม.3 [ 3 ก.พ. 2563 ]
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]
19 กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา หมู่ที่ 10 [ 30 ม.ค. 2563 ]
20 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 ต.ค. 2562 ]
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15