องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
131 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่านางแนว หมู่ที่ ๘ [ 12 มิ.ย. 2555 ]
132 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่๖ [ 12 มิ.ย. 2555 ]
133 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๑ [ 12 มิ.ย. 2555 ]
134 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการขุดลอกหนองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวเลิง [ 8 มิ.ย. 2555 ]
135 สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการขุดลอกขยายเขตหนองสาธารณะ บ้านน้ำซับ หมู่ที่ ๗ [ 8 มิ.ย. 2555 ]
136 สอบราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว [ 17 พ.ค. 2555 ]
137 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแมว เรื [ 19 ก.ย. 2554 ]
138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแมว เรื่อง สอบราคาจ้าง [ 19 ก.ย. 2554 ]
139 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา ม1,10 [ 15 ก.ย. 2554 ]
140 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน [ 15 ก.ย. 2554 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15