องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
121 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถมที่ลุ่มบางตอนถนนลูกรัง [ 21 ต.ค. 2556 ]
122 สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำลท่านางแนว [ 21 ต.ค. 2556 ]
123 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสพร้อมระบบกรองน้ำประปา บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2,8,9 [ 23 ก.ย. 2556 ]
124 สอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ [ 30 พ.ค. 2556 ]
125 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ [ 4 มี.ค. 2556 ]
126 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านท่านางแนว หมู่ ๒,๘,๙ [ 14 ก.ย. 2555 ]
127 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๔ [ 20 มิ.ย. 2555 ]
128 เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ ๕ [ 20 มิ.ย. 2555 ]
129 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ ๑๐ [ 12 มิ.ย. 2555 ]
130 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่านางแนว หมู่ที่ ๙ [ 12 มิ.ย. 2555 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15