องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
111 สอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 1 โครงการ [ 16 ต.ค. 2557 ]
112 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ [ 9 ก.ย. 2557 ]
113 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ [ 9 ก.ย. 2557 ]
114 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต บ้านท่านางแนว หมู่ 8 [ 26 ส.ค. 2557 ]
115 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว จำนวน 71 รายการ [ 30 เม.ย. 2557 ]
116 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ [ 14 มี.ค. 2557 ]
117 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.ตำบลท่านางแนว [ 12 มี.ค. 2557 ]
118 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 24 ก.พ. 2557 ]
119 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตวางท่อจ่ายน้ำประปา พร้อมลงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเลิง [ 25 ต.ค. 2556 ]
120 สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนที่ลุ่มบางตอนถนนลูกรัง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1 [ 21 ต.ค. 2556 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15