องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
101 โครงการซ่อมแซมถมที่ลุ่มบางตอนลูกรัง [ 16 ก.ค. 2558 ]
102 โครงการซ่อมแซมถมที่ลุ่มบางตอนลูกรัง [ 16 ก.ค. 2558 ]
103 ซ่อมแซมถนนลูกรัง [ 16 ก.ค. 2558 ]
104 ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองตากร้า จำนวน 1 โครงการ [ 24 มิ.ย. 2558 ]
105 ประกาศ การกำหนดราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองตากร้า จำนวน 1 โครงการ [ 24 มิ.ย. 2558 ]
106 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนเขว หมุ่ 1,10 [ 25 มี.ค. 2558 ]
107 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนเขวา [ 18 มี.ค. 2558 ]
108 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองบัว บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 [ 16 มี.ค. 2558 ]
109 สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองบัว จำนวน 1 โครงการ [ 17 พ.ย. 2557 ]
110 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน [ 17 ต.ค. 2557 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15