องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
91 รายงานผลการขายแบบรูปรายการและรับซองตามโครงการก่อสร้างประปาหมู่ที่ 4 [ 11 ธ.ค. 2558 ]
92 รายงานผลการขายแบบรูปรายการและรับซองตามโครงการก่อสร้างประปาหมู่ที่ 6 [ 11 ธ.ค. 2558 ]
93 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 [ 3 พ.ย. 2558 ]
94 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้่านหนองกุง หมู่ 6 [ 3 พ.ย. 2558 ]
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 3 พ.ย. 2558 ]
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 3 พ.ย. 2558 ]
97 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว จำนวน 1 โครงการ [ 9 ต.ค. 2558 ]
98 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถมที่ลุ่มบางตอนถนนลูกรังม.1-ม.6 [ 15 ก.ย. 2558 ]
99 โครงการซ่อมแซมถมที่ลุ่มบางตอนลูกรัง [ 16 ก.ค. 2558 ]
100 ซ่อมแซมถนนลูกรุง [ 16 ก.ค. 2558 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15