องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 [ 23 ธ.ค. 2559 ]240
2 ประกาศ ใช้แผน 3 ปี 2560-2562 [ 6 มิ.ย. 2559 ]169
3 แผนพัฒนาสามปี 59-61 [ 1 ก.ค. 2558 ]241
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 59-61 [ 1 ก.ค. 2558 ]170
5 แผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)เพิ่มเติม ฉ.1 [ 23 ธ.ค. 2557 ]161
6 แผนพัฒนาสามปี 2558-2560 [ 2 ก.ค. 2557 ]151
7 แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 [ 27 ส.ค. 2556 ]168
8 แผนพัฒนาสามปี 2556-2558 [ 29 มี.ค. 2556 ]207
9 ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2556-2558 [ 29 มี.ค. 2556 ]145
10 แผนพัฒนาสามปี 2555-2558 [ 30 ก.ค. 2555 ]160
11 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) [ 6 ก.ค. 2554 ]162