องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนพัฒนา 3 ปี


ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2556-2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว