องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 เม.ย. 2567 ]10
2 รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 26 เม.ย. 2567 ]12
3 รายงานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]39
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]39
5 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 19 ต.ค. 2559 ]146
6 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2559 [ 7 ม.ค. 2559 ]137
7 แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 7 ม.ค. 2559 ]141
8 แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ 2559 [ 7 ม.ค. 2559 ]139
9 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 7 ม.ค. 2559 ]138