องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว