องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ


ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ฉบับภาษอังกฤษ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ฉบับภาษอังกฤษ
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว