องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม ITA


กิจกรรมฝึกอบรมขับเคลื่อนจริยธรรมของพนักงาน 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กิจกรรมฝึกอบรมขับเคลื่อนจริยธรรมของพนักงาน 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว