องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม ITA


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.ท่านางแนว

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.ท่านางแนว
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว