องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ITA


คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว