องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว (พ.ศ. 2566 - 2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว (พ.ศ. 2566 - 2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว