องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ITA


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว