องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ITA


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว