องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ITA


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว