องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ITA


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 56-60

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 56-60
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว