องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ITA


แผนการดำเนินงาน ปี 63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

แผนการดำเนินงาน ปี 63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงาน ปี 63 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว