องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2558 (ระบบแท่ง)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขอประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับเต็ม สามารถดาวโหลดเอกสารได้จากไฟล์แนบ

    เอกสารประกอบ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2558 (ระบบแท่ง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว