องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 รายละเอียดสามารถดาวโหลดดุได้จากเอกสารแนบไฟล์

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว