องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ITA


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 59-63

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับเต็ม

    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 59-63
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.ท่านางแนว