องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของงอค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ม.ค. 2566 ]25
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานสาวนตำบล [ 17 ม.ค. 2566 ]25
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น [ 22 พ.ย. 2565 ]26
4 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 25 พ.ค. 2563 ]144
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานครู พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 21 ต.ค. 2562 ]98
6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 1 เม.ย. 2562 ]107
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว [ 1 ต.ค. 2561 ]157