องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำปรับประชาชน การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 เม.ย. 2567 ]11
2 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำปรับประชาชน การขอออนุญาตก่อสร้าง [ 23 เม.ย. 2567 ]10
3 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำปรับประชาชน การชำระภาษีป้าย [ 23 เม.ย. 2567 ]10
4 มาตรฐานการให้บริการ [ 20 ต.ค. 2565 ]63