องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1/2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวสมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2562  วันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว รายละเอียดปรากฏตามไฟล์แนบ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2563