องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

    รายละเอียดข่าว

แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2563