องค์การบริหารส่วนตำบตท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.thanangnaew.go.th
 
 


ประกาศ ใช้แผน 3 ปี 2560-2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ขอประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาตำบล 3 ปี รูปเล่ม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 มิ.ย. 2559